widgets

panelarrow

custom t shirt design online

custom t shirt highpoint

Oct 04, 2018

Thi?t B? R?a Xe Ô Tô

y l mt thng hiu kh ni ting v my ra vo lp xe ti Chu u vi tr s chnh ti , nm 2016 c t ti Trung Quc, mc ch ca s vic ny l mun gim gi thnh xut khu i cc nc ng Nam khch c th mua c sn phm vi nhng gi thnh hp l hn nh l Vit Nam l mt trong nhng nc . Trc y khi m tim ra xe th khch hng ch c phng n l xy dng cu xi mng va tn din cầu nâng 1 trụ rửa xe ô tô tch mt bng va khng an ton cho vic ln xung ca t. Mt iu cng khng th ph nhn l tuy c nhiu mi khch hng c, khng phi ln ln cnh chanh nh nhng ca hng ra xe t mi m ra. Nhng khi khch hng gp kin v cch phc v cng nh u t nhng trang thit b ra xe t chuyn nghip hin i cn thit,

...